Op basis van een uitgebreid professioneel corporate netwerk kan XperienceXchange snel een succesvolle match tot stand brengen, waarbij de betrokken professional, de eigen organisatie en de ‘ontvangende’ organisatie optimaal profiteren van een professionele kruisbestuiving.
XperienceXchange begeleidt de medewerker intensief en koppelt actief terug naar de betrokken partijen.Dit proces bestaat uit de volgende stappen:

1. Intake
•  In een persoonlijk gesprek worden ervaringsdoelen geformuleerd, vindt er een inventarisatie van
    specifieke competenties en selectie van de gewenste branche plaats.
•  Als voorbereiding kan een cultuurworkshop worden gevolgd; deze geeft in korte tijd een diepgaande
    introductie van een specifieke branche.

2. Bemiddeling
•  Op basis van de intake maakt XperienceXchange een selectie voor een passende ervaringsplaats.
•  Er wordt een concrete projectopdracht geformuleerd waaraan de medewerker of manager voor zes tot
    acht weken werkt.

3. Begeleiding
•  Gedurende het project wordt de medewerker of manager intensief begeleid, onder andere in de vorm van
    regelmatige evaluaties.

4. Afronding en eindevaluatie
•  Aan het einde van het traject vindt opnieuw een uitgebreide evaluatieronde plaats. In deze eindevaluatie
    wordt eveneens bekeken welke vervolgstappen mogelijk zijn, bijvoorbeeld:
   – doorstroom naar een tweede of maximaal een derde ervaringsplaats;
   – omzetting van de ervaringsplaats naar een dienstverband bij de ontvangende partij.


XX