Praktijkvoorbeeld ‘Reorganisatie’

Rik, 45 jaar, is een gewaardeerde manager bij de financiële instelling waar hij al twintig jaar werkt. Als gevolg van een reorganisatie komt zijn functie echter te vervallen en wordt hij boventallig verklaard. Binnen de organisatie een vergelijkbare functie vinden .....lees verder


Praktijkvoorbeeld ‘Employability’

Sam heeft diverse functies vervuld binnen een technisch bedrijfsonderdeel dat op korte termijn weleens minder rendabel zou kunnen worden als gevolg van .....lees verder

Praktijkvoorbeeld ‘Management Development’

Emma is eind dertig, communicatiemanager en specialist. Haar carrière binnen een groot levensmiddelen-
concern verliep tot nu toe voorspoedig, maar nu lijkt het erop dat de vaart er qua persoonlijke ontwikkeling
uit is. .....lees verder
XX