Voordelen

XperienceXchange heeft grote voordelen voor alle betrokken partijen.

• De medewerker of manager krijgt een unieke kans om zelf actief te werken aan zijn of haar professionele
   ontwikkeling, de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten, in een andere branche in de keuken te kijken en
   het persoonlijke netwerk te vergroten. Dit bevordert de interne inzetbaarheid en geeft tevens een tastbare
   voorsprong bij een mogelijk outsourcingstraject.

• De huidige werkgever of ‘latende’ partij profiteert van een betere inzetbaarheid van een medewerker en
   vergroot daarmee de kans op een versneld proces van werk-naar-werk bij een reorganisatie - en daarmee
   een concrete kostenreductie voor het bedrijf. In de context van employability of Management Development
   kan het aanbieden van een ervaringsplaats de medewerker of manager ‘binden’ door het aanbieden van
   een unieke werkervaring.

• De nieuwe tijdelijke werkgever of ‘ontvangende’ partij krijgt voor circa zes tot acht weken de beschikking
   over een gemotiveerde en hoogopgeleide professional. Dit biedt de kans op waardevolle nieuwe inzichten
   en, op basis van een concrete projectopdracht, tastbare resultaten.
   Ook is het beschikbaar stellen van een ervaringsplaats een uitgelezen kans om – min of meer vrijblijvend –
   kennis te maken met mogelijke (hooggekwalificeerde!) ‘branchevreemde’ kandidaten die anders
   waarschijnlijk nooit in beeld waren gekomen.


Resultaat: een win-win situatie

Het resultaat van dit proces is een win-win situatie voor alle partijen.

• Voor de ‘latende’ partij: goed werkgeverschap door het daadwerkelijk vergroten van de kansen in de
   begeleiding van werk-naar-werk.
• Voor de ‘ontvangende’ partij: een mogelijkheid om tegen zeer gunstige condities van gekwalificeerde
   arbeidskrachten gebruik te maken.
• Voor de professional: de ervaring zelf! Met het daadwerkelijk kunnen beleven dat hij of zij toegevoegde
   waarde heeft in een andere omgeving en alle neveneffecten die daar bij komen, zoals het doorbreken van
   barrières en vaste patronen.


XX